[Work in progress] [IT] [RO] [EN]

Expertiză

 • ERP, CRM, ECM & Soluții de Business

  ERP, CRM, ECM & Soluții de Business

  TreeTech nu furnizează doar soluții pentru gestiunea afacerii, ci și sisteme capabile de integrare cu orice alt component al sistemului informativ, urmărind cu profesionalism începutul procesului în afacerile mici, mijlocii și mari.
  La baza ofertei Treetech este experiența de 20 de ani în furnizarea soluțiilor:
  - ERP (Enterprise Resource Planning), pentru planificarea resurselor companiei ce cuprinde toare aspectele business-ului și ciclului său.
  - CRM (Customer Relationship Management), pentru gestionarea și fidelizarea clienților actuali și pentru noii clienți.
  - ECM (Enterprise Content Management), pentru a gestiona, înmagazina și distribui conținutul și documente legate de procesele de business și de cunoștințele despre afacere.
  Satisfacția clientului este punctul cel mai important al strategiei TreeTech. În timp se va vedea calitatea serviciilor oferite după vânzare.
  - Analiza, consultanța, implementarea modulelor pentru gestiunea diferitelor domenii(administrative, comerciale, logistice, de producție)
  - Personalizarea soluției în concordanță cu necesitățile companiei.
  - Integrarea cu soluția CRM pentru a sincroniza informația strânsă despre clienti , permiterea managementului efectiv si strategic.
  - Gestionarea ciclului documental în cadrul companiei, bazată pe soluțiile workflow.
  Expertiza oferită este orientată spre companii de servicii, comerciale, de producție, logistice și de utilități.

 • Managementul Securității
  Informațiilor

  Managementul securității informațiilor


  TreeTech se oferă ca și partener în livrarea soluțiilor și serviciilor profesionale în domeniul securității și evaluarea riscului, în planificarea măsurilor tehnice și organizaționale și în implementarea lor pentru a îmbunătăți robustețea procesării sistemelor de date și managementul infrastructurii cu o abordare profesională în conformitate cu metodologia tehnică internațională în acest domeniu.

  Consultanța atentă este o evaluare minuțioasă a scenariului și a managementului de risc, precum și evaluarea nivelelor de siguranță. Acestea constituie elementele de bază pentru identificarea sistemului cel mai potrivit și oferă soluții care răspund mai mult cerințelor pieței și sunt cheia fundamentală pentru a mulțumi o clientelă pe zi ce trece mai atentă și exigentă.

  TreeTecha ales soluțiile playerilor princilali pentru a automatiza procesele de securitate perimetrală și logică:
  • Securitate perimetrală cu platformă firewall pentru controlul accesului și trecerea datelor înspre și dinspre internet.
  • Securitate VPN pentru a conecta birouri corporate folosind internetul într-un mod sigur.
  • Virtualizarea infrastructurii ICT.

 • Business Analysis

  Business Analysis

  Dinamismul pieței conduce organizațiile spre a aduna informațiile în structuri de depozite de informații printr-o strategie de inteligență a afacerii care țintește spre performanța managementului, scorecard-uri echilibrate sau spre analiza bugetarii și prognoză pentru a crește avantajul competitiv.

  Pentru a sprijini aceasta, principalii playeri oferă sisteme ce integrează instrumente care:
  - Dezvoltă Raportarea
  - Efectuează analiza OLAP
  - Creează modele dashboard

  TreeTech propune o soluție bazată pe tehnologia open source produsă de un player primar. Alegerea unui produs care nu este comercial dar complet în funcționalitatea lui permite folosirea acestei soluții pentru întreprinderile mici și mijlocii.
  Echipa Tree Tech stă la dispoziția clientului în implementarea soluțiilor și design pentru: :
  - Extracția, transformarea și încărcarea datelor prin intermediul instrumentelor ETL(extract, transform, load)
  - Design-ul data warehouse.
  - Definiția logicii business-ului și regulile bazate pe tehnologia de mining de date.
  - Design-ul hipercubilor OLAP(online analytical processing) pentru analiza multidimensională.
  - Realizarea unui scorecard echilibrat, dashboard, sisteme distribuite de raportare.
  - Integrarea cu sisteme GIS pentru analiză în legătură cu dimensiunea spațială.

 • Managementul Comunicării

  Managementul comunicării

  În afacerile de astăzi a€ ’conectate și globale’€, gestiunea comunicației digitale integrată și a conținutului multimedia generează valoare și avantaj competitiv.
  Soluțiile inovatoare ale a€˜ Unified Communicationa€™ și a €˜Digital Signage€™ propuse de Treetech permit să realizați cu eficacitate comunicarea în business.
  TreeTech garantează competențe foarte specializate într-un sector inovator, ajutându-l pe clientul final în realizarea design-ului și aprovizionarea infrasctructurii comunicației digitale interne și externe, în gestiunea fluxului de informații cu conținut bogat multimedia.

  Comunicații Unificate
  Sistemul Unificat de Comunicații și Colaborare optimizează eficiența proceselor business și fluxurile de muncă, îmbunătățește colaborarea în cadrul echipei, reduce costurile de transport și timpul neproductiv.
  Comunicarea unificată reprezintă evoluția funcționalităților telefoniei, e-mail, telefoanelor de conferință, videoconferință și mesajele instante, într-un singur serviciu care devine standardul comunicării în business. treetech, oferă afacerilor instrumente de comunicare și colaborare într-o soluție simplu de implementat, bazată pe serviciile VOIP, PBX, email integrat, voce, mesaj instant, conferințe web, colaborare și servicii mobile pentru un pachet complet de Comunicare Unificată.

 • Management ICT

  Management ICT

  Managerii IT au întotdeauna nevoie de instrumente pentru gestionarea evoluției continue și complexe a infrastructurii IT-ului și livrează servicii de înaltă calitate în limita bugetului.


  treetech propune o soluție care garantează:
  - Ușurință în utilizare și personalizare
  - Flexibilitate în alegerea modulelor, bazată pe cerințele clientului.
  - Funcționalitate completă, de încredere și low-cost.

  Funcționalitatea soluției acoperă toate nevoile managerilor în IT, cu o continuitate în timp:
  - ITL Help Desk și Management de bunuri.
  - Network și Data Center.
  - Log Management și securitate IT
  - Management de servicii business
  - Auditul de Microsoft Active Directory și Management

 • Ingineria de software si
  Managementul Aplicat

  Ingineria de software si Managementul Aplicat

  Ingineria de software este o parte vitală în activitatea firmei Treetech. Experiența echipei asigură dezvoltarea software-ului din punct de vedere tehnologic și metodic, cu aplicația consistentă ale celor mai bune practici din întreg ciclul de inginerie de software.
  Abilitățile multi-platformă asigură implementarea ușoară a soluțiilor de dezvoltare pe internet, arhitectură orientată spre servicii și software pentru aplicații în timp real.
  • Dezvoltarea și implementarea soltutiilor software în timp real cu controlere PLC sau încorporate.
  • Sisteme de supraveghere cu soluții SCADA/HMI, sisteme de control DCS.
  • Dezvoltarea protocoalelor și interfețelor pentru schimbul de date între sistemele eterogene, tehnologia software bus, SOA
  • Dezvoltarea software-ului pentru înmagazinarea datelor, raporturi și urmărirea produsului.
  • Dezvoltarea software-ului în conformitate cu SDL( Security Development Lifecycle)
  • Dezvoltarea sistemelor de inteligența afacerii
  • Dezvoltarea de soluții mobile(Android, WindowsPhone, iOS)
  • Dezvoltarea de sisteme GIS (Geographical Information System) aplicate în diferite sectoare
  • Dezvoltare și integrare verticală ERP, integrare CRM cu sisteme proprii
  • Dezvoltarea de soluții WEB e soluții orientate spre servicii SaaS, Cloud

  Abordarea metodică, ca UP/UML și instrumente CASE orientate pe obiect vă permit să ajutați clientul într-un mod sinergic, de la prima etapă a planificării strategice,până la ultima etapă pentru implementarea sistemelor integrate, producând coduri de calitate pentru platforme diferite și într-un timp mai scurt.

 • Automatizare industrială,
  Controlul proceselor,
  Managementul Energiei

  Automatizare industrială,
  Controlul proceselor,
  Managementul Energiei

  • Realizarea sistemelor informative și cognitive legate de starea mediului și pentru diferite probleme legate de mediu.

  • Realizarea Sistemelor Informative Teritoriale.

  • Proiectarea și realizarea sistemelor de automatizare și control pentru industrie, mediu, energie și utilități.

  • proiectarea și realizarea sistemelor pentru monitorizarea continuă a analizei parametrilor mediului și raportarea legată de calitatea aerului, calitatea apei, a solului etc.

 • Sisteme de supraveghere video,
  control de acces și
  securitate teritorială

  Sisteme de supraveghere video, control de acces și securitate teritorială

  Design-ul și implementarea controlului de acces integrat și telesupravegherea sunt capabile să centralizeze și să integreze tehnologii variate. Sistemul de software furnizează funcționalități pentru analiza imaginii.

  Tecnologie pentru telecontrol
  • Televideosupraveghere
  • Monitorizarea locurilor de producție
  • monitorizare CCTV și IP

  Securizarea zonelor sensibile
  • schimburi și intersecții, zone sensibile
  • centre comerciale, spitale, zone de recreere și de producție
  • locuri culturale sau arheologice
  • zone de depozitare a materialelor periculoase
  • zone sensibile ale mediului(poluate, incendii)

  Automatizări ale clădirii
  • Control de acces
  • Supraveghere video
  • Biometrie
  • Eficiență energetică
  • Automatizare a casei
  • Siguranță

 • Managementul Mediului

  Managementul Mediului

  Tehnologia ICT inovatoare și experiența echipei Treetech sunt baza realizării sistemelor de informare ale mediului.
  Pentru a dobândi, monitoriza și a da rapoarte despre fiecare aspect al mediului în conformitate cu legislația europeană, domeniile includ calitatea aerului(urban și industrial), controlul emisiilor, eficiența energetică, resursele de apă, schimbările climei, adaptarea, riscul mediului.
  Treetech furnizează tot suportul pentru
  - Sistemele de achiziție și procesarea datelor monitorizate în timp real cu acces la instrumente.
  - Elaborarea seriilor de timp ale datelor monitorizate, integrate cu alte sisteme și soluții GIS .
  - Sistem de raportare și inteligența afacerii despre starea mediului și pentru producția indicatorilor legați de informația geografică, după EC Directives(EIONET, Wise..) rafica e di un sistema esperto basato su regole per la valutazione delle problematiche ambientali.

Società

TreeTech SRL
Strada Dunării,110A
400055 Cluj-Napoca, jud.CLUJ(RO)
Romania
Mobile:+40 7225414870
E-mail info: info[at]treetech.ro
E-mail sales: sales[at]treetech.ro
Skype: info.treetech