[Work in progress] [IT] [RO] [EN]


SpagoBI este singurul suite pentru inteligența afacerii cu sursă deschisă, complet și flexibil.
Datorită vastei sale oferte de intrumente analitice și a interfeței grafice intuitive, SpagoIB suportă procesele de luare a deciziilor de fiecare zi ale operațiunilor de business și strategice, atât la nivel de management cât și la nivel operațional.. Satisface întreaga gamă de exigențe analitice și teme și soluții inovatoare, ca de exemplu Inteligența locatiei, analiza liberă, colaborarea, gestiunea KPI, dashboard-uri interactive, BI în timp real, BI mobila și Big Data. Oferă diferite soluții pentru fiecare domeniu analitic, permițând să compuneți soluția de inteligența afacerii care se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră.Datorită abordării modulare și adoptării standardelor deschise, permite dezvoltarea soluțiilor flexibile de inteligența afacerii și ușor de folosit, integrându-se cu securizarea sistemelor și cu portalurile existente.

SpagoBI este lansat într-o singură versiune stabilă și cu sursă complet deschisă, care elimină costurile de achiziționare a licențelor, creând o separare clară între dreptul de a folosi software-ul și a vinde serviciile de suport, eliminând atât blocarea de software cât și blocarea furnizorilor. Aceasta ușurează de asemenea adoptarea în analiticii vericali, creați pentru a a implementa potențialul suite-ului de a răspunde cerințelor diferitelor piețe.

Proiectat și realizat de Centrul de Competență SpagoBI de Inginerie, prima companie italiană de softare și servicii, este parte a stack-ului software gestionat de International OW2 Consortium(www.ow2.org), care promovează soluțiile de sursă deschisă potrivite în contexte de business.SpagoBI oferă multe soluții pentru reportare, analiză multidimensională, dashboard-uri simple și interactive, analiză geografică, gestiune și vizualizare a KPI și mining de date. Se împarte în cinci module:

  • • SpagoBI Server: platformă care înțelege toate instrumentele analitice, gestiunea securității și regulilor de vizibilitate, administrarea instrumentelor.
  • • SpagoBI Studio: un mediu de dezvoltare integrat bazat pe Eclipse.
  • • SpagoBI Meta: mediul metadata.
  • • SpagoBI SDK: un strat de integrare pentru folosirea SpagoBI a aplicațiilor externe.
  • • SpagoBI Applications: care colectează toate modelele analitice verticale dezvoltate cu SpagoBI .

Funcționalitate integrată


Pentru detalii cu privire la componenteleSpagoBI angaja

Dashboard
Vizualizarea grafică a descrierii KPI în timp real.
Raportare
Rapoartele structurate permit prezentarea informației în diverse forme(listă, tabel, crosstab, grafice..) și cu posibilitatea exportării multiformat(HTML,PDF,XLS,XML,TXT,CSV,RTF).
OLAP (On-Line Analytical Processing)
Analiza multidimensională prin intermediul motoarelor OLAP care furnizează un grad mai mare de libertate și flexibilitate decât rapoartele structurate.

KPI (Key Performance Indicator)
Instrumente pentru a crea, gestiona, vizualiza și naviga modele ierarhice a KPI, evaluate de diferite metode posibile și reguli de calcul, praguri și politici de alertă.
GEO & GIS
Engine geografic ce vă permite să raportați datele business-ului run time înmagazinat în depozitul de date, cu informații geografice. Interfața standard Web Feature Service(WFS) permite cererea și importarea de către un client a obiectelor geografice prin intermediul web-ului folosind apeluri independente de platformă.
Consolă în timp real
Consolă de monitorizare în timp real aplicabilă în contextul business-ului, aplicații sau proces (BAM).

Dosar
Creează automat colecții organizate a rapoartelor, împreună cu adnotări și informații adiționale produse de utilizatori pentru a comenta datele. Un workflow gestionează componentele dosarului care trebuie să fie trimise diverșilor utilizatori pentru a primi comentariile lor.
ETL (Extract, Transform, Load)
Încărcarea datelor după logica ETL tradițională sau după logica revitalizării datelor depozitate.
Interogare liberă (QbE)
Satisface toate cazurile în care utilizatorul poate defini propria interogare într-o modalitate grafică, a o rula, a urmări rezultatele, a le exporta, a salva cererea pentru folosirea ulterioară și a genera un șablon de rapoarte.

Filtru Smart
Produce formulare de interogare, unde domeniul de date este predeterminat, utilizatorul poate să interogheze fără a folosi metafora de cerere, ci doar cel mai simplu și intuitiv filtru.
Integrarea Office
Publicarea în BI a documentelor personale realizate cu instrumentele Office(MS Office sau Open Office).
Data Mining
Analiza avansată a datelor folosind tehnicile mining-ului de date, axată pe cercetarea de modele și informații ascunse în date.

Society

TreeTech SRL
Strada Dunării,110A
400055 Cluj-Napoca, jud.CLUJ(RO)
Romania
Mobile:+40 7225414870
E-mail info: info[at]treetech.ro
E-mail sales: sales[at]treetech.ro
Skype: info.treetech